happy-family-silhouette-sunset.jpg

מוסדות ללא כוונת רווח

משרדנו מציע מגוון שרותים נרחב ומומחיות רבה בכל הקשור לטיפול במוסדות ללא כוונת רווח:

  • ראיית חשבון - ביקורת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות נאותים.

 

  • הנהלת חשבונות – מתן שרותי הנהלת חשבונות באופן מדויק המאפשרת ביצוע ניתוח מדויק לצורך ביצוע חיתוך מצב לצורכי בקרה שוטפת. 

 

  • בקרה שוטפת  - המבוססת על תקנות והוראות רשם העמותות, משרדנו מספק בקרה שוטפת אחר אמות מידה אלו ובכך מציף את אי העמידה בנקודת הזמן המוקדמת ביותר.

 

  • מילוי והגשת טפסים מקוונים לרשם העמותות.

 

  • ליווי שוטף וייעוץ כלכלי.

 

  • סיוע בעמידה בתקנות לצורך קבלת אישור "ניהול תקין".

 

משרדנו מאמין כי גם גוף אשר אינו נועד למטרות רווח, חייב לקיים תכלית כלכלית על מנת לשמר את קיומו ולמלא את ייעודו. אנו נסייע להנהלת הארגון לשמר את הארגון בצורה הטובה ביותר.