business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-checking-balance-inte

פתיחת תיקים

הליך הקמת עוסק ו/או חברה ובנוסף פתיחת תיקים ברשויות המס השונות עשוי להיות הליך ארוך, מתיש ומייגע.

משרדנו צבר ניסיון רב בהקמת כלל סוגי היישויות ולרבות פתיחת התיקים השונים ברשויות המס.

 

קיימת חשיבות רבה לאופן ההתאגדות במגוון היבטים כדלקמן:

  • אופן המיסוי

  • עלות הקמת היישות

  • עלות תחזוק היישות

  • חובת דיווח לרשויות השונות

  • ועוד מגוון רחב של היבטים

משרדנו מסייע בהקמת עסקים בכל צורות ההתאגדות השונות אשר בינהן ניתן למנות כדלקמן:

  • עוסק פטור

  • עוסק מורשה

  • חברה בע"מ

  • מוסד ללא כוונת רווח

  • חברה לתועלת הציבור

 

במסגרת השרות מתקיימת פגישת ייעוץ עם רואה חשבון מוסמך אשר יפרט ויסביר אודות החובות והמחויבויות המתהוות כתוצאה מהקמת היישות.

בנוסף תתקיים סקירה אודות פרמטרים חשובים כגון:

ההוצאות המותרות בניכוי.

התנהלות שוטפת מול רשויות המס.

הסבר בנושא הפקת חשבוניות וקבלות.

וכן מענה על כל שאלה שתעלה.

 

אנו מאמינים כי פגישה זו תסייע בראש ובראשונה להפגת החששות ממהלך משמעותי זה ובנוסף תסייע רבות להתנהלות העסק, תמנע קנסות ועיצומים מצד רשויות המס ותחסוך בזמן בעת ביצוע הליכים בירוקרטיים.