group-people-working-out-business-plan-office.jpg

חברות

השרותים הניתנים במשרדנו לחברות:

 

  • ראיית חשבון – ביקורת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות נאותים. דוחות אלו ניתנים הן לחברות פרטיות והן לחברות ציבוריות.

 

  • הנהלת חשבונות – מתן שרותי הנהלת חשבונות בשיטה הדו צידית באופן מדויק המאפשר ביתר קלות את ניתוח מצב החברה בכל רגע נתון, הן לצורך ביצוע תשלומים נכונים לרשויות המס ובכך למנוע  קנסות וכן לצורך ביצוע חיתוך מצב לעסק לצורכי בקרה שוטפת.

 

  • ליווי שוטף וייצוג מול רשויות המס השונות – משרדנו מקיים קשר רציף וישיר עם כלל רשויות המס.

 

  • ייעוץ עסקי – אנו ערוכים לספק ייעוץ עסקי במגוון רחב של תחומים לטובת לקוחותינו כגון:

  • בדיקות תמחיר

  • בדיקות חוזים בהיבט פיננסי

  • בדיקות כדאיות שונות

  • הכנת תכניות עסקיות

  • בחינת אמידה באמות מידה פיננסיות

 

אנו מאמינים, כי תפקידנו העיקרי הינו תפיסת המושכות בכל ההיבט הפיננסי וזאת על מנת שאתם, בעלי העסקים תוכלו להקדיש את מירב המשאבים לניהול ופיתוחו של העסק.